Bienvenu sur Createlli Lab

EEN TOEKOMSTPLAN
voor het bos van jou en je omgeving
Complex project Kluisbos

Complex project Kluisbos

Met het complex project Kluisbos willen de gemeente Kluisbergen, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid samen een duurzaam evenwicht vinden tussen de verschillende functies en de belangrijke natuurwaarden in het Kluisbos.

Meer specifiek zoeken we een antwoord op de vraag hoe de verschillende historisch in het gebied aanwezige functies zoals recreatie, horeca, handel, wonen, woningbouw, landbouw, parkeren, in de toekomst verzoend kunnen worden met de aanduiding van bepaalde gebieden in het Kluisbos als Europees beschermd gebied en de hiermee samengaande, noodzakelijke versterking van bosfuncties.

Stappenplan

Zoals bij elk complex project, wordt ook voor het Kluisbos een vast stappenplan gevolgd om in samenspraak met iedereen oplossingen uit te werken. Dit werd tijdens een eerste infomoment op 15 mei 2017 in de ‘verkenningsfase’ reeds toegelicht.

Het complex project Kluisbos komt nu in een tweede stadium, de ‘onderzoeksfase’, waarbij eerst informatie en ideeën verzameld worden om onderbouwde en gedragen oplossingen uit te werken. Daarna onderzoeken we alle alternatieven om te evolueren naar een voorkeursalternatief. Alle visies en meningen zullen hierbij samen met bestaande of toekomstige wetgeving afgestemd worden.

Bouw jij mee aan de alternatieven? Wat vind jij belangrijk? Wat moet veranderen? Heb je ideeën?

Info- en dialoogmarkt op 19 Juni

Benieuwd naar de resultaten van de bevraging?

Kom je ze mee interpreteren?

Wil je direct in dialoog gaan met de gemeente, het Departement Omgeving, het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de experten?

Meedenken over de opbouw van alternatieven aan een plantafel?

Kom dan naar de dialoogmarkt op 19 Juni om 19h in het Sport- en Recreatieoord Kluisbos!

Als je je hier inschrijft houden we je op de hoogte.